dijous, 10 de març de 2011

Reflexions finals

Aquest, ha estat un curs molt complet, complex i estressant alhora.

Complet perquè s'hi veuen moltes coses; complex perquè embloga moltes coses i estressant perquè cal fer moltes coses...

Com a aspectes molt positius destacaria tot el que hi he après, que sincerament, ha estat molt. La majoria de les eines emprades eres desconegudes per a mi, i per tant, he pogut incorporar moltes eines noves a la meva tasca docent. També ha estat positiu el suport i el tracte amb la tutoria, perquè ens ha ajudat, animat i motivat.

Com a aspectes negatius podria esmentar bàsicament dues coses: la manca de temps i la realització de les activitats amb els nostres alumnes.

El fet d'haver de realitzar les pràctiques amb els nostres alumnes implica una tasca de decisió, programació, elaboració i correcció, i aquesta feina necessita el seu temps, cosa que no teníem havent de complir els terminis establerts, per la qual cosa, tot i que el curs ha anat molt bé, amb uns terminis més flexibles, hauria anat encara millor.

A grans trets això és el que puc dir del curs, molt positiu, molt, però també amb algunes deficiències que crec que es podrien arreglar fàcilment.

Quant al tema de la incidència en la meva pràctica docent... sense dubte hi ha influït molt positivament. Sempre intent que les noves tecnologies formin part de la meva manera de fer classe, sobretot perquè, a banda que a mi m'encanta usar-les, són una eina de molta motivació per als alumnes (generalment) i per tant, resulten un estímul positiu de refoç i d'ampliació. El fet d'haver incorporat més recursos als que ja tenia, farà que pugui complementar algunes activitats que ja feia abans i que en pugui posar de noves en pràctica. RECICLAR-SE O MORIR, no ho diuen? Idò a reciclar-hos i a seguir aprenent s'ha dit perquè un bon docent sempre ha de seguir essent alumne!

divendres, 4 de març de 2011

Reflexions sobre l'ús de Glogster

Per a realitzar aquesta activitats amb els alumnes vaig aprofitar que teníem pendent la recuperació d'un treball d'un llibre de lectura, perquè els resultats dels treballs havien estat desastrosos i vaig voler donar-los una segona oportunitat.

Se'm va ocórrer que seria interessant crear un gloster amb tots els treballs que els alumnes volguessin presentar voluntàriament, per tal d'aconseguir un pòster amb el màxim d'informació possible sobre el llibre. Així resultaria una eina útil per a mi, per a avaluar-los, i útil també per a ells, per aprendre a usar nous sistemes, i alhora, també, molt interessant per a futurs lectors del llibre que ens ocupava, perquè ja en sabrien algunes coses.

Finalment l'experiència ha estat positiva. Els alumnes han creat blocs  a través dels quals han incorporat les seves pròpies reflexions, han cercat informació sobre el llibre, sobre el seu context, etc. Hi han pogut incloure fotografies, apartats separats, fins i tot s'han pogut enregistrar llegint-ne algun fragment, així que el resultat final ha estat el següent:

GLOSTER 1 

GLOSTER 2

dijous, 24 de febrer de 2011

WIKI

REFLEXIÓ SOBRE L'EINA WIKI

La veritat és que no coneixia aquesta eina i em sembla molt interessant, tant per preparar material per als alumnes, com per treballar conjuntament amb ells.  És interessant tenir una eina col·laborativa perquè així uns poden aprendre dels altres, millorar la tasca final entre tots i seguir un procés d'aprenentatge basat en l'intercanvi.PRÀCTICA AMB L'EINA WIKI

La pràctica ha resultat interessant i enriquidora.

Vàrem decidir fer un tema transversal que ens pogués interessar a tots i del qual tots en poguéssim treure benefici, per això al final acordàrem LA PAU I LA CONVIVÈNCIA  com a eix de la nostra wiki. La idea era emprar l'espai comú per introduir activitats que es podien realitzar bé a classe de català, castellà... bé a classe de tutoria. Són activitats pràctiques i de reflexió que poden ser una eina útil per a tutors i una activitat molt interessant i entretenguda per als alumnes.

El fet que sigui un treball en grup sempre comporta les mateixes característiques, té les seves parts positives, perquè pots aprendre de la resta, pots ajudar o demanar suport, etc. i té les seves parts negatives, com el fet d'haver de dependre de la feina d'altres pesones per tal d'acabar la tasca.

Personalment m'ha agradat fer aquesta activitat perquè m'ha servit per fer de coordinadora, la qual cosa m'ha implicat una dedicació una mica més gran i m'he vist amb l'obligació d'haver d'aprendre a usar l'eina, però com dit n'he tret profit perquè he aprofitat que ja sabia manejar la cosa per proposar de fer una wiki amb els meus alumnes de l'institut.

Els alumnes s'hi han engrescat i de manera voluntària hi participen i van dividint-se la feina que els he encomanada.
La wiki dels meus alumnes és: http://categoriesgramaticals.wikispaces.com/

CONCLUSIÓ

Crec que tots hem après coses noves i hem apartat eines al grup que ens serviran per a la nostra tasca docent, i també ens ajudaran a les hores de tutoria.

El nostre wiki és: http://pauiconvivencia.wikispaces.com/

dimarts, 8 de febrer de 2011

Programa de ràdio

Proposta:

Aquest trimestre emprarem algunes noves eines per treballar la part oral de l'assignatura, així, a més de practicar oralment aprendem noves tècniques que ens ajuden a millorar la feina de classe.

Heu de realitrzar un programa de ràdio, gravar-vos (a través de audicity, com ja hem explicat a classe, o amb un arxiu de vídeo) i enviar-me'l o penjar-lo al youtube i enviar-me l'enllaç. Després els anirem incorporant en aquesta pàgina perquè tots els pugueu escoltar i en pugueu fer comentaris.

Els vostres programes de ràdio:

Serio Pinto i Dorian RayoAdria Carbonell , Jaume Xavier Noguera i  Juan Carlos Calvente:


Pau Font i Mateu Juan:Julia Maria GinardAvaluació i anàlisi:

 Avaluarem la pràctica oral de la següent manera:
 • Adequació:
  • Heu aconseguit el propòsit? És a dir, el programa de ràdio és el producte que havíeu planejat? Sembla allò que hauria de ser? 
  • Emprau un llenguatge i un registre adequat per al tipus i la temàtica de programa?
 • Coherència:
  • S'entén el text?
  • És important la informació que s'hi dóna o no té a veure amb allò que s'hauria de tractar?
 • Cohesió:
  • Les diferents parts i continguts, estan ben relacionats?
 • Correcció:
  • S'usa la llengua de manera correcta? 
  • S'usen barbarismes?
  • Es pronuncien correctament tots els sons i les paraules?
M'agradaria que féssiu una autoreflexió sobre la vostra pràctica, explicant com heu planificat la feina i com l'heu duta a terme.

dimecres, 2 de febrer de 2011

EL ROBIN HOOD DEL SEGLE XXI

A continuació podeu introduir els vostres escrits. 

Teniu l'opció d'escriure el vostre nom o de fer-ho anònimament, com vosaltres preferiu!

Animau-vos a introduir-les-hi perquè són molt bones!!

dilluns, 31 de gener de 2011

Activitat 1. Comprensió lectora i elaboració de mapes conceptuals

Instruccions:
 • Llegiu el text que teniu en el següent enllaç: La contaminació atmosfèrica. L'heu de llegir tantes vegades com sigui necessari.
 • Feis un buidatge de les idees principals i de les secundàris. 
 • Relacionau les idees principals amb les secundàries sempre que sigui possible. 
 • Creau un mapa conceptual del text (Bubblu.us) i enviau-me'l per tal que el pugui penjar a la pàgina.
Què hem d'aprendre a fer?
 • Llegir de manera conprensiva 
 • Destriar les idees principals de les secundàries
 • Eliminar la informació sense importància
 • Relacionar correctament les idees
 • Elaborar un mapa conceptual a través del programa Bubblu.us
Quins continguts hem de tenir clars?
 • La importància de l'atmosfera
 • Com es contamina l'aire
 • Conseqüències de la contaminació de l'aire
 • Solucions per evitar la contaminació de l'aire

ELS VOSTRES ESQUEMES:

  diumenge, 30 de gener de 2011

  ESQUEMES ORTOGRAFIA

  En aquesta pàgina aniré penjant els vostres esquemes dels temes d'ortografia. 

   Propostes:
  • Cada vegada que faceu un esquema o mapa conceptual me'l podeu fer arribar i el penjaré en aquesta pàgina, ja sabeu que fer aquestes activitats extres suposen positius que al final del trimestre us poden ajudar a apujar la vostra nota. 
  • Si notau que un esquema està malament, és a dir, la teoria que explica no és correcta o conté errades ortogràfiques, etc. També podeu participar fent un comentari en el qual expliqueu quin esquema pensau que està equivocat i perquè. Fer aquesta activitat també us suposarà positius que podreu anar acumulant per a les feines voluntàries (sempre i quan les vostres rectificacions siguin correctes!)
  IMPORTANT: 
  • Com us acab d'explicar aquests esquemes els heu fet vosaltres, és a dir, que no vol dir que siguin correctes ni que us en pugueu fiar al cent per cent, per tant, si voleu emprar-los per estudiar (cosa que us recoman!) primer assegurau-vos que són correctes!

  ESQUEMA 1: LA CONTRACCIÓ

   

  ESQUEMA 2: LES GRAFIES J/G, X/IX, TX/IG

  ESQUEMA 3: L'APÒSTROS I L'ARTICLE

  ESQUEMA 4: LA B I LA V

  dimarts, 25 de gener de 2011

  Esquemes 1r ESO (ACTIVITAT VOLUNTÀRIA)

  En aquesta pàgina aniré penjant els vostres esquemes.

   Propostes:
  • Cada vegada que faceu un esquema o mapa conceptual me'l podeu fer arribar i el penjaré en aquesta pàgina, ja sabeu que fer aquestes activitats extres suposen positius que al final del trimestre us poden ajudar a apujar la vostra nota. 
  • Si notau que un esquema està malament, és a dir, la teoria que explica no és correcta o conté errades ortogràfiques, etc. També podeu participar fent un comentari en el qual expliqueu quin esquema pensau que està equivocat i perquè. Fer aquesta activitat també us suposarà positius que podreu anar acumulant per a les feines voluntàries (sempre i quan les vostres rectificacions siguin correctes!)
  IMPORTANT: 
  • Com us acab d'explicar aquests esquemes els heu fet vosaltres, és a dir, que no vol dir que siguin correctes ni que us en pugueu fiar al cent per cent, per tant, si voleu emprar-los per estudiar (cosa que us recoman!) primer assegurau-vos que són correctes! 

  EXEMPLES MAPA CONCEPTUAL  ELS VOSTRES MAPES CONCEPTUALS


  La llengua i les TIC

  És possible imaginar-nos avui dia, en ple segle XXI, sense una televisió, un ordinador o un mòbil?  De fet, si ho preguntam a molts dels nostres alumnes, aquests seran alguns dels objectes més imprescindibles en la seva vida... Per tant, perquè no hem d'adaptar l'educació, una part tan important en la vida de les persones, a les noves realitats, siguin quines siguin?

  Si volem que l'educació sigui efectiva l'hem de posar al servei dels alumnes, això és acostar-la-hi per tal que ells la rebin com una "cosa" integrada en el seu món. 

  Si pretenem perpetuar l'estereotip de l'educació tradiconal: professor-alumne-aula-llibredetext, estam condemnat a matar l'educació i a suïcidar-nos com a docents.


  Hem d'avançar amb els nous temps, ens hem de reciclar i hem d'acostar-nos als nostres alumnes. I això ho aconseguirem fent un ús bo i raonable de totes les opcions que la nova realitat ens ofereix, entre elles les TIC.

  Emprar les noves tecnologies ens ajuda a nosaltres en la nostra tasca docent, però també ajuda als nostres alumnes a ser més competents en un món tecnificat i digitalitzat. No pretenem aconseguir que els nostres alumnes arribin a ser persones competenents en tots els àmbits importants de la vida? Doncs som´hi, aprofitem totes les eines de què disposam per aconseguir-ho i fem-los gaudir i participar del procés de l'ensenyament-aprenentatge i deixam-nos ensenyar alhora per ells, que en molts àmbits esdevendran ben aviat els nostres professors!

  divendres, 14 de gener de 2011

  Activitat 1. Ortografia (x,ix, j,g, tx, ig)

  ACTIVITAT 1
  2N ESO (H/G)


  ESCOLTAU ATENTAMENT LA SEGÜENT CANÇÓ I FEIS LES ACTIVITATS PROPOSADES:

   

  1. Copiau el següent fragment de la lletra d'aquesta cançó i completau-lo amb les grafies adients (x/ix/tx/ig/g/j). El corregirem a classe dia 31 de gener.

  “Pino___o és un pu___inel·li un __ic fa___enda

  però s’e__pressa amb una sinta___i e___cel·lent”


  Al Terrat hi ha ___erinola,

  ximxiviri damunt dels to___os,

  el ___ivarri ba___a per la ___emeneia

  i es converte___ en un ___iu___iue___


  A Bordeus diu que els més ___ovinistes beuen ___ampany,

  però aquí ba____ en Pedro Ximénez només ___arrupa ____erès.


  Amb vi ____arel·lo aquí men____em ___ató

  i els pi___apins ____ocolata amb ____urros

  en ___icres del carrer Petritxol,

  mentre ___erren de ___impleries en ___ava


  ELS ___ILENS, TE___E___EN ___ALS,

  A TE___ES NO EN VESTE___EN.

  NI XEVIOTS NI XINEL·LES

  PERQUÈ NO S’HI ATREVE___EN

  2. Creau un núvol de paraules amb el màxim possible de paraules  que contenguin les grafies: x, ix, j, g, tx, ig. Si és possible intentau que rimin!

  INSTRUCCIONS: 
  Entrau a: http://www.wordle.net/
  Per introduir les paraules, anau a Create i quan hàgiu introduït totes les paraules, feu clic a Go i l'eina us proposarà un disseny per al vostre núvol de paraules que podreu modificar al vostre gust amb els botons que es troben a dalt i baix de la composició inicialment feta.

  A language, podreu eliminar paraules comuns en diferents llengües. També podreu contar les vegades que surt cada paraula. A font podreu canviar el disseny de la lletra del text. A  layout podreu marcar un màxim de paraules, marcar per ordre alfabètic o elegir la manera en que voleu combinar les paraules. A Color podreu canviar la combinació de colors. I a Edit podreu fer i desfer els canvis que heu anat introduint. Baix de la presentació, hi ha botons que permeten obrir en una nova finestra (Open in a new window), imprimir (Print) o tornar a crear una nova composició aleatòriament (Randomize). Quan hàgiu acabat la composició heu de desar, fent clic a Save to public gallery. S'obrirà una nova finestra on haureu d'emplenar dos espais: el títol de la imatge i el nom de l'autor. Finalment, quan s'hagi publicat el vostre núvol d'etiquetes obtindreu un codi embed (el veureu a la part inferior de la pàgina)

  COM PODEU INTRODUIR EL VOSTRE NÚVOL AL BLOC?
  Teniu dues opcions: 
  1. M'enviau per correu electrònic el codi embed (totrecursoscatala@gmail.com) i jo l'enganxaré al bloc i ja sortirà directament la imatge. 
  2. Introduïu un comentari  al bloc amb l'enllaç al vostre núvol perquè la resta de companys el puguin veure. 
  Teniu fins dia 31 per fer aquestes dues activitats. 

  EXEMPLE:

  Wordle: Xeixejam?

  ELS VOSTRES NÚVOLS:

  Pep Xec Mora 2nG
  Caterina Serra 2nH


  Wordle: grafies


  Maria Martínez 2nH

  Wordle: xixjgtxig


  Paula Laborda 2nG

  Wordle: Embull  Juan Pizà 2nG

  Wordle: x,ix,j,g,ig,tx  Sergio Pinto 2nH

  Wordle: TX...  Kaira Rubinocci 2nG


  Wordle: yeaaahhhh


  Anselm López 2nG

  Wordle: INSULTS "x"

  Maria del Camí Moyà 2nG  Jordi Valentí 2nG

  Wordle: globus de grafies

  Zaida Ferrer 2nG

  Wordle: Untitled  Paula Ruiz 2nG

  Wordle: Globus de paraules


  Adrian Carbonell 2nH

  Wordle: Adrián Carbonell 2ºH

  Marc Barceló 2nG

  Wordle: Grafiti

  Toni Canyelles 2nG

  Wordle: Globus de paraules

  Catalina Artigues 2nG

  Wordle: Untitled


  Júlia Ginard 2nH

  Wordle: Paraules

  Martí Cabot 2nG

  Wordle: grafiess

  Fernando 2n H

  Wordle: Núvol de paraules


  Gori Franco 2nG

  Wordle: x, ix, j, g, tx, ig

  Marta Florit 2nH

  Wordle: Imatge de paraules

  Andrea Castells 2nG

  Wordle: Núvol
  Miriam Martin 2nH

  Wordle: Paraules
  Paula Garcia 2nH

  Wordle: Paraules català.

  Marina Fuentes 2nH

  Wordle: Paraules Català

  Juan Carlos Calvente 2nH

  Wordle: Untitled

  Jofre Pisà 2nG

  Wordle: Paraules

  Toni Mulet 2nG

  Wordle: Català

  Maria del Mar Imbernon 2nH

  Wordle: Núbol de paraules  M'agradaria que contestàssiu alguna de les següents preguntes:
  • Quin disseny us agrada més?
  • Quin núvol trobau més original?
  • Hi ha paraules que desconeixíeu? Quines?
  • Quines núvol us ha semblat més divertit (quant a les paraules triades)?
  ACTIVITAT VOLUNTÀRIA (teniu fins dilluns dia 31 per fer-la)
  • En alguns núvols hi ha paraules que en comptes de tenir els sons que hem estudiat tenen el so /g/. Si endevinau quines paraules són tendreu un positiu per a cada paraula. 
  • En alguns núvols hi ha paraules que tenen errades ortogràfiques. Tendreu un positiu per  cada paraula mal escrita que descobriu. 
  • HEU D'ESCRIURE LES PARAULES EN ELS COMENTARIS DE SOTA, I NO PODEU REPETIR LES PARAULES QUE JA HAN DIT ALTRES COMPANYS, 

  Benvinguda

  Benvinguts/des al bloc Comuniquem-nos!

  Serà la nostra eina de treball per a determinades activitats d'interacció entre tot el grup i amb d'altres grups, de comentari, d'opinió, etc.

  Participa-hi!