dijous, 10 de març de 2011

Reflexions finals

Aquest, ha estat un curs molt complet, complex i estressant alhora.

Complet perquè s'hi veuen moltes coses; complex perquè embloga moltes coses i estressant perquè cal fer moltes coses...

Com a aspectes molt positius destacaria tot el que hi he après, que sincerament, ha estat molt. La majoria de les eines emprades eres desconegudes per a mi, i per tant, he pogut incorporar moltes eines noves a la meva tasca docent. També ha estat positiu el suport i el tracte amb la tutoria, perquè ens ha ajudat, animat i motivat.

Com a aspectes negatius podria esmentar bàsicament dues coses: la manca de temps i la realització de les activitats amb els nostres alumnes.

El fet d'haver de realitzar les pràctiques amb els nostres alumnes implica una tasca de decisió, programació, elaboració i correcció, i aquesta feina necessita el seu temps, cosa que no teníem havent de complir els terminis establerts, per la qual cosa, tot i que el curs ha anat molt bé, amb uns terminis més flexibles, hauria anat encara millor.

A grans trets això és el que puc dir del curs, molt positiu, molt, però també amb algunes deficiències que crec que es podrien arreglar fàcilment.

Quant al tema de la incidència en la meva pràctica docent... sense dubte hi ha influït molt positivament. Sempre intent que les noves tecnologies formin part de la meva manera de fer classe, sobretot perquè, a banda que a mi m'encanta usar-les, són una eina de molta motivació per als alumnes (generalment) i per tant, resulten un estímul positiu de refoç i d'ampliació. El fet d'haver incorporat més recursos als que ja tenia, farà que pugui complementar algunes activitats que ja feia abans i que en pugui posar de noves en pràctica. RECICLAR-SE O MORIR, no ho diuen? Idò a reciclar-hos i a seguir aprenent s'ha dit perquè un bon docent sempre ha de seguir essent alumne!

divendres, 4 de març de 2011

Reflexions sobre l'ús de Glogster

Per a realitzar aquesta activitats amb els alumnes vaig aprofitar que teníem pendent la recuperació d'un treball d'un llibre de lectura, perquè els resultats dels treballs havien estat desastrosos i vaig voler donar-los una segona oportunitat.

Se'm va ocórrer que seria interessant crear un gloster amb tots els treballs que els alumnes volguessin presentar voluntàriament, per tal d'aconseguir un pòster amb el màxim d'informació possible sobre el llibre. Així resultaria una eina útil per a mi, per a avaluar-los, i útil també per a ells, per aprendre a usar nous sistemes, i alhora, també, molt interessant per a futurs lectors del llibre que ens ocupava, perquè ja en sabrien algunes coses.

Finalment l'experiència ha estat positiva. Els alumnes han creat blocs  a través dels quals han incorporat les seves pròpies reflexions, han cercat informació sobre el llibre, sobre el seu context, etc. Hi han pogut incloure fotografies, apartats separats, fins i tot s'han pogut enregistrar llegint-ne algun fragment, així que el resultat final ha estat el següent:

GLOSTER 1 

GLOSTER 2